دوره های در حال اجرا

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شرکت ها تعداد فراگیران ساعت دوره نفر ساعت نفر ماه
مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی - 97 1396/4/3 1396/4/21 آب آذربایجان شرقی, 78

6

468 3.9
احکام زندگی در اسلام - 102 1396/4/3 1396/4/26 آبفا مازندران, برق مازندران, 132

20

2640 22
روشهای فرهنگ سازی نماز در محیط کار -70 1396/4/3 1396/4/18 توزیع قزوین, 208

6

1248 10.4
روشهای فرهنگ سازی نماز در محیط کار -109 1396/4/3 1396/4/18 برق کرمان, 37

6

222 1.85
آداب و اسرار نماز - 100 1396/3/31 1396/4/25 برق هرمزگان, 36

28

1008 8.4
تفسیر آیات برگزیده مدیریتی - 95 1396/3/31 1396/4/20 آبفا اردبیل, 39

12

468 3.9
بایگانی و گردش مکاتبات - 41 1396/3/31 1396/4/18 آب گیلان, 23

24

552 4.6
ارزیابی کار و زمان - 92 1396/3/31 1396/4/21 توزیع شهرستان اصفهان, 38

30

1140 9.5
حکومت مهدوی و وظایف منتظران - 90 1396/3/31 1396/4/18 برق خوزستان, آبفا منطقه 5 تهران, 79

20

1580 13.16
تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم - 113 1396/3/31 1396/4/25 آب اصفهان, 32

28

896 7.466
حکومت مهدوی و وظایف منتظران - 75 1396/3/31 1396/4/18 برق یزد, تولید برق خراسان, توزیع اصفهان, 117

20

2340 19.5
تفکر استراتژیک - 86 1396/3/30 1396/4/21 آبفا منطقه 2 تهران, 111

18

1998 16.65
روش پاسخگویی به مراجعین - 106 1396/3/30 1396/4/24 تولید برق حرارتی, متن آرا, 62

18

1116 9.3
گامهای موفقیت در پرتو قرآن کریم - 99 1396/3/30 1396/4/19 برق کرمان, 33

6

198 1.65
سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی - 94 1396/3/29 1396/4/19 آبفا اردبیل, 55

8

440 3.666
اقتصاد مقاومتی1 - 33 1396/3/29 1396/4/14 آب کرمانشاه, 79

12

948 7.9
حقوق شهروندی در نظام اداری - 51 1396/3/29 1396/4/13 آب چهارمحال بختیاری, آبفا کرمان, آبفا هرمزگان, آبفار هرمزگان, برق کرمان, توزیع اصفهان, توزیع جنوب کرمان, تولید برق خراسان, مجتمع اصفهان, آب مرکزی, آبفار خراسان جنوبی, آبفار فارس, آبفار مازندران, توزیع هرمزگان, 391

8

3128 26.06
کیفیت زندگی کاری - 79 1396/3/28 1396/4/12 آب خراسان جنوبی, 34

6

204 1.7
مواد مخدر و پیامدهای سوء آن - 93 1396/3/28 1396/4/20 برق سمنان, 195

6

1170 9.75
مهارتهای برقراری ارتباط موثر - 64 1396/3/27 1396/4/12 آبفار بوشهر, آبفار فارس, تولید برق خراسان, آبفا فارس, 142

18

2556 21.3
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری - 37 1396/3/27 1396/4/13 آب وفاضلاب منطقه 2 تهران, توزیع قزوین, مدیریت تولید برق شهید رجایی, 422

8

3376 28.13
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری - 50 1396/3/27 1396/4/13 آب مرکزی, توزیع برق شیراز, برق آرای شمال, تولید برق خراسان, آبفار بوشهر, آبفار خراسان جنوبی, برق فارس, آبفا هرمزگان, برق کرمان, آب چهارمحال بختیاری, آبفا فارس, 414

18

7452 62.1
اقتصاد مقاومتی1 - 72 1396/3/22 1396/4/17 برق باختر, 284

12

3408 28.4
مهارتهای برقراری ارتباط موثر - 67 1396/3/22 1396/4/10 تولید برق حرارتی, 39

18

702 5.85
مهارتهای برقراری ارتباط موثر - 44 1396/3/22 1396/4/10 توزیع آذربایجان شرقی, برق منطقه ای فارس, توزیع برق شیراز, آب منطقه ای گلستان, برق آرای شمال, آبفا روستایی اردبیل, 115

18

2070 17.25
ابزارهای توسعه و توانمند سازی منابع انسانی - 74 1396/3/22 1396/4/10 آبفا شهرها و شهرک های غرب تهران, 44

24

1056 8.8
مستند سازی تجربیات - 43 1396/3/21 1396/4/7 آبفا مشهد, برق آرای شمال, 172

16

2752 22.93
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه -47 1396/3/20 1396/4/14 توزیع شیراز, برق آرای شمال, 27

22

594 4.95
ترنم وحی - 61 1396/3/8 1396/4/10 نیروگاه طرشت, بهره برداری بوشهر, آبفا روستایی گیلان, توزیع استان تهران, آب کرمانشاه, آب اصفهان, آبفا استان البرز, آبفا استان لرستان, آب مرکزی, آبفا روستایی همدان, آب گلستان, آبفا کرمانشاه, توزیع خوزستان, توزیع هرمزگان, توزیع اصفهان, توزیع قم, آبفا روستایی قزوین, آبفا روستایی تهران, آب کهگلویه و بویر احمد, آبفا آذربایجان غربی, آبفا روستایی خراسان جنوبی, آبفا همدان, آبفا سمنان, آبفاسیستان و بلوچستان, آبفا روستایی یزد, تولید برق بندر عباس, آبفا کاشان, توزیع خراسان رضوی, نیروگاه لوشان, آبفا مشهد, توزیع سمنان, آبفا چهارمحال بختیاری, آب کرمان, مدیریت شبکه برق ایران, آب قم, توزیع مرکزی, برق غرب, برق یزد, برق فارس, آبفا شیراز, برق هرمزگان, آبفا روستایی مرکزی, آب قزوین, آبفا گیلان, مدیریت تولید برق یزد, آبفا روستایی کرمانشاه, توزیع تبریز, آب خراسان شمالی, آب زنجان, آبفا خراسان جنوبی, توزیع اردبیل, توزیع یزد, آبفا روستایی لرستان, مهمان, آب یزد, آبفا روستایی گلستان, توزیع گیلان, آب آذربایجان شرقی, آب هرمزگان, آبفا مرکزی, توزیع قزوین, آبفا روستایی هرمزگان, توزیع کردستان, توزیع تهران, برق اصفهان, آب لرستان, آبفا روستایی چهارمحال بختیاری, توزیع زنجان, آبفا کردستان, آب اردبیل, مدیریت تولید برق بیستون, آبفا اصفهان, آبفا قم, آبفا کشور, آبفا روستایی سیستان و بلوچستان, توزیع چهارمحال بختیاری, آب ایلام, آبفا روستایی خراسان شمالی, مدیریت منابع آب ایران, آب سیستان و بلوچستان, آبفا استان آذربایجان شرقی, مدیریت تولید برق خلیج فارس, توزیع همدان, آب چهارمحال بختیاری, آبفا روستایی اصفهان, آب خراسان رضوی, برق زنجان, آبفا بوشهر, آب کردستان, واحد آموزشی گیلان, برق خوزستان, دفتر مرکزی موسسه صنعت آب و برق, توزیع کرمانشاه, آب البرز, آبفا یزد, آبفا روستایی کردستان, امور بانوان, برق آذربایجان, 5633

20

112660 938.8

کل فراگیران دوره های در حال اجرا

9071

تعداد کاربران ورودی هفته اخیر

2364

تعداد دوره ها

29